Verantwoordelijkheid voor ons milieu

De SEKISUI CHEMICAL Group heeft als doel om op milieugebied een mondiaal topbedrijf te zijn, dat bijdraagt aan een duurzame maatschappij door permanente groei te faciliteren in een samenspel van ecologie en economie. SEKISUI S-Lec B.V. maakt deel uit van die groep en het is haar missie om op de meest milieuvriendelijke wijze de beste PVB-folie en harsen te maken.

Als technologische onderneming hebben wij de zorg voor het milieu als een structureel onderdeel opgenomen in ons beheerproces. Niet alleen om te voldoen aan milieutechnische eisen en wet- en regelgeving, maar vooral om het denken in levenscycli uit te dragen. En daarbij zorgen wij er voor dat we rekening houden met elke fase van een product (van ontwikkeling tot het einde van de levensduur) in ons streven om de impact op het milieu terug te dringen.

Onze uitgangspunten

Wij werken samen met de stakeholders – met ondersteuning en inspanning van onze medewerkers – om aanvaardbare prestaties te realiseren voor de bescherming van de gemeenschap, de werkplekken en het milieu. Dankzij de invoering van de norm ISO-14001 hebben wij bijgedragen aan duurzaamheid en de verbetering van ons Milieu Management Systeem via het principe Plan-Do-Check-Act.

Milieubeleid

Als onderdeel van de SEKISUI CHEMICAL Group bevorderen wij elke benadering die bijdraagt aan het voorkomen van de opwarming van de aarde, aan behoud van biologische diversiteit en de opbouw van een op recycling gebaseerde maatschappij. Om onze geweldige planeet in de toekomst te behouden voor onze kinderen, streven wij naar een vermindering van het gebruik van energie en grondstoffen, gekoppeld aan het terugdringen en hergebruik van afvalmaterialen.

Downloads

Milieubeleid (Eng)

Voor SEKISUI S-Lec B.V.

Download